Criss

12 tekstów – auto­rem jest Criss.

Nie szu­kam w ludziach wrogów, po pros­tu to ludzie na siłę chcą być moimi wrogami. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 października 2013, 00:40

Pieniądz za to pieniądz za tam­to, pieniądz za nic. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 listopada 2012, 18:01

I uj­rzałem człowieka jedzące­go włas­ne ser­ce, po czym za­pytałem:-sma­kuje ? 
on od­po­wie­dział:-tak, tyl­ko trochę gorzkie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 23 października 2012, 22:32

Morza łyk, który gi­nie w samotności... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lipca 2012, 16:08

Gdy­by twój mózg pod­kreślał two­je błędy życiowe, tak jak to ro­bi kom­pu­ter pod­kreślając błędny wy­raz, to byś miał ich sporo. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2012, 20:13

Człowiek jest jak vi­rus, wyżera nas od środka. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 czerwca 2011, 22:55

Myślę, że człowiek po śmier­ci staję się gołębiem i od no­wa zaczy­na życie w tym gównie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 czerwca 2011, 20:19

En­tuzjazm człowieka jest głębo­ko w studni. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 maja 2011, 14:59

Wi­sielec mej duszy ra­ni Cie 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 maja 2011, 22:14

Słów brak, a myśli tysiąc. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 27 maja 2011, 18:38

Criss

Na tablicy widnieje napis: Czytający nie wejdą.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Criss

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność